Kryefaqja

Kryefaqja

New products

New products

 • -

  27,60 €
 • -

  88,90 €
 • -

  72,70 €
 • -

  10,20 €
 • -

  61,90 €
 • -

  87,20 €
 • -

  37,50 €

Kthim i produkteve

Në qoftë se doni të ktheni produktin për arsye që nuk varen nga ne, por nga ju, kjo gjë nuk është e lejuar, për arsye se produktet tona jane produkte higjene dhe për shkak të natyrës intime që karakterizon këto kategori produktesh, me përjashtim të disa rasteve të veçanta. .

Kthimi ose ndërrimi i produkteve është i mundur vetëm në rastet e mëposhtme:

 • 1. Vihen re dëmtime fizike të produktit brënda paketimit, në momentin e ç\'paketimit.
 • 2. Vihet re se ka kaluar data e skadencës së produktit (nëse ka datë skadence).
 • 3. Vihet re se produkti brënda paketimit nuk është i njëjtë me atë të paraqitur në paketim, ose nuk është i njejtë me atë të porositur nga klienti.
 • 4. Vihet re që nga pamja e jashtme e paketimit te produktit, se produkti i dorëzuar nuk është i njëjtë me atë të porositur.

Në të gjitha rastet, produkti i dorëzuar duhet të jetë me paketimin origjinal, pa shenja gërvishtjeje. Duhet të ç\'paketohet me kujdes, në mënyrë që të mos pësojë dëmtime gjatë këtij proçesi dhe duhen ruajtur të padëmtuara paketimi dhe aksesorët që ka brenda paketimit. Për kthimin e produktit, ju lutemi kontaktoni me shërbimin tonë të klientit. Të dhënat e kontaktit i gjeni në faqen tonë. Gjithashtu duhet të na thoni arsyen përse e ktheni në mënyrë që ne të përmirësohemi më tej në shërbimin tonë.

Rimbursimi

Mbasi të marrim në dorëzim produktin dhe sapo ta inspektojmë atë, do tju njoftojmë menjëherë në lidhje me kthimin ose rimbursimin. Në qoftë se kthimi i mallit do të aprovohet nga Rosso.shop, do të nisim menjëherë procedurat për rimbursim. Ju do të rimbursoheni në kartën tuaj të kreditit, Paypal ose në metodën e kryerjes së pagesës në blerjen e produktit. Detyrimet Doganore do të rimbursohen nga Rosso.shop vetëm nëse ju i bashkangjitni produktit që ktheni dhe dokumentat përkatëse të doganës shqiptare.

Në qoftë se keni pyetje apo paqartësi ju lutemi mos hezitoni të na kontaktoni.

Kthim i produkteve

Në qoftë se doni të ktheni produktin për arsye që nuk varen nga ne, por nga ju, kjo gjë nuk është e lejuar, për arsye se produktet tona jane produkte higjene dhe për shkak të natyrës intime që karakterizon këto kategori produktesh, me përjashtim të disa rasteve të veçanta. .

Kthimi ose ndërrimi i produkteve është i mundur vetëm në rastet e mëposhtme:

 • 1. Vihen re dëmtime fizike të produktit brënda paketimit, në momentin e ç\'paketimit.
 • 2. Vihet re se ka kaluar data e skadencës së produktit (nëse ka datë skadence).
 • 3. Vihet re se produkti brënda paketimit nuk është i njëjtë me atë të paraqitur në paketim, ose nuk është i njejtë me atë të porositur nga klienti.
 • 4. Vihet re që nga pamja e jashtme e paketimit te produktit, se produkti i dorëzuar nuk është i njëjtë me atë të porositur.

Në të gjitha rastet, produkti i dorëzuar duhet të jetë me paketimin origjinal, pa shenja gërvishtjeje. Duhet të ç\'paketohet me kujdes, në mënyrë që të mos pësojë dëmtime gjatë këtij proçesi dhe duhen ruajtur të padëmtuara paketimi dhe aksesorët që ka brenda paketimit. Për kthimin e produktit, ju lutemi kontaktoni me shërbimin tonë të klientit. Të dhënat e kontaktit i gjeni në faqen tonë. Gjithashtu duhet të na thoni arsyen përse e ktheni në mënyrë që ne të përmirësohemi më tej në shërbimin tonë.

Rimbursimi

Mbasi të marrim në dorëzim produktin dhe sapo ta inspektojmë atë, do tju njoftojmë menjëherë në lidhje me kthimin ose rimbursimin. Në qoftë se kthimi i mallit do të aprovohet nga Rosso.shop, do të nisim menjëherë procedurat për rimbursim. Ju do të rimbursoheni në kartën tuaj të kreditit, Paypal ose në metodën e kryerjes së pagesës në blerjen e produktit. Detyrimet Doganore do të rimbursohen nga Rosso.shop vetëm nëse ju i bashkangjitni produktit që ktheni dhe dokumentat përkatëse të doganës shqiptare.

Në qoftë se keni pyetje apo paqartësi ju lutemi mos hezitoni të na kontaktoni.

0
0