Kryefaqja

Kryefaqja

New products

New products

 • -

  27,60 €
 • -

  88,90 €
 • -

  72,70 €
 • -

  10,20 €
 • -

  61,90 €
 • -

  87,20 €
 • -

  37,50 €

Dërgesa dhe transporti

Dërgesa bëhet në momentin pasi procedohet me pagesën. Koha dërgesës zgjat në varësi të postës të zgjedhur gjate procesit të blerjes. Ku zgjedhet posta, klienti mund të shikojë dhe sa ditë zgjat dërgesa.

Transporti mund të bëhet me kompani transporti kombëtare ose nderkombetare si dhe ndermjet postës shqiptare. Në qoftë se doni të ktheni produktin për arsye që nuk varen nga ne, por nga ju, kjo gjë nuk është e lejuar, për arsye se produktet tona jane produkte higjene dhe për shkak të natyrës intime që karakterizon këto kategori produktesh, me përjashtim të disa rasteve të veçanta. Per më shumë informacion për kthimin, klikoni këtu.

Dogana

Çmimet e shfaqura ne portalin tone per te gjitha artikujt e reklamuar nuk perfshijne T.V.SH-ne. Cmimeve tona mund të i shtohet gjatë dorezimit një detyrim doganor prej 22,4% mbi vleren e produktit. Ky detyrim i vendosur nga legjislacioni shqiptar lind për produkte me vlere mbi 2200 Leke. Ky detyrim shlyhet direkt tek kompania e transportit(posta shqiptare, DHL ose FedEx, ...) gjate dorezimit.

Ngjarjet jashte kontrollit tone

Ne nuk do te mbajme pergjegjesi per asnje vonese te ndikuar nga forcat madhore. Sic eshte permendur me larte por dhe tani Forcat Madhore perfshijne cdo ngjarje qe pengon transferimin e artikullit nga ne tek ju, e cila eshte jashte kapacitetit te kontrollit nga ana jone. Te tilla Forca Madhore perfshijne:

 • a. Greva te ndryshme
 • b. Protesta civile, pushtim, sulme terroriste, lufte apo kercenime per lufte ne nje rajon te caktuar
 • c. Zjarri, shperthime, stuhi, permbytje, termet, epidemi apo katastrofa te tjera natyrore.
 • d. Pamundesia e perdorimit te rrugeve tokesore.
 • e. Pamundesia e perdorimit te rrjetit te telekomunikacionit.
 • f. Rregulloret, aktet ligjore dhe nenligjore qe mund te qeverisin nje rajon te caktuar apo qe mund te ndryshojne ne te ardhmen e qe limitojne aftesine tone per t’iu derguar artikullin e porositur.
 • g. Greva nga kompania e transportit apo aksidente dhe pamundesi nga ana e tyre per te permbushur porosine.

Dërgesa dhe transporti

Dërgesa bëhet në momentin pasi procedohet me pagesën. Koha dërgesës zgjat në varësi të postës të zgjedhur gjate procesit të blerjes. Ku zgjedhet posta, klienti mund të shikojë dhe sa ditë zgjat dërgesa.

Transporti mund të bëhet me kompani transporti kombëtare ose nderkombetare si dhe ndermjet postës shqiptare. Në qoftë se doni të ktheni produktin për arsye që nuk varen nga ne, por nga ju, kjo gjë nuk është e lejuar, për arsye se produktet tona jane produkte higjene dhe për shkak të natyrës intime që karakterizon këto kategori produktesh, me përjashtim të disa rasteve të veçanta. Per më shumë informacion për kthimin, klikoni këtu.

Dogana

Çmimet e shfaqura ne portalin tone per te gjitha artikujt e reklamuar nuk perfshijne T.V.SH-ne. Cmimeve tona mund të i shtohet gjatë dorezimit një detyrim doganor prej 22,4% mbi vleren e produktit. Ky detyrim i vendosur nga legjislacioni shqiptar lind për produkte me vlere mbi 2200 Leke. Ky detyrim shlyhet direkt tek kompania e transportit(posta shqiptare, DHL ose FedEx, ...) gjate dorezimit.

Ngjarjet jashte kontrollit tone

Ne nuk do te mbajme pergjegjesi per asnje vonese te ndikuar nga forcat madhore. Sic eshte permendur me larte por dhe tani Forcat Madhore perfshijne cdo ngjarje qe pengon transferimin e artikullit nga ne tek ju, e cila eshte jashte kapacitetit te kontrollit nga ana jone. Te tilla Forca Madhore perfshijne:

 • a. Greva te ndryshme
 • b. Protesta civile, pushtim, sulme terroriste, lufte apo kercenime per lufte ne nje rajon te caktuar
 • c. Zjarri, shperthime, stuhi, permbytje, termet, epidemi apo katastrofa te tjera natyrore.
 • d. Pamundesia e perdorimit te rrugeve tokesore.
 • e. Pamundesia e perdorimit te rrjetit te telekomunikacionit.
 • f. Rregulloret, aktet ligjore dhe nenligjore qe mund te qeverisin nje rajon te caktuar apo qe mund te ndryshojne ne te ardhmen e qe limitojne aftesine tone per t’iu derguar artikullin e porositur.
 • g. Greva nga kompania e transportit apo aksidente dhe pamundesi nga ana e tyre per te permbushur porosine.
0
0